Digitala Rådslag för digitalisering av skolväsendet

SKL:s plattform där du kan bidra med förslag och idéer kring handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet. 

För att kunna delta behöver du registrera ett konto. För vissa rådslag behövs en personlig inbjudan, andra är öppna för alla registrerade.  

 


Så här använder du det digitala rådslaget